DOCENTEN

Onderzoeksvaardigheden aanleren in een internationale context

Hoe GLOBE inzetten op school?

Er zijn verschillende onderzoeksprojecten waarbij leerlingen een onderzoek uitvoeren in de schoolomgeving. Ze verzamelen daarbij meetgegevens die ze kunnen delen met andere leerlingen wereldwijd en met de GLOBE wetenschappers. Bij iedere onderzoeksmodule wordt samengewerkt met een wetenschapper van een instituut (o.a. KNMI, RIVM, Wageningen UR).
Iedere module bestaat uit een leerling- en een docentendeel en is flexibel uit te voeren en af te stemmen op uw leerlingen, doordat er gekozen kan worden uit verschillende onderdelen.
Meer informatie en achtergronden over GLOBE…

1445500186

Start pagina

Voor docenten die al lid zijn van GLOBE is er de speciale START PAGINA.

Aansluiting bij vakken

GLOBE sluit goed aan bij de volgende vakken:

GLOBE in het curriculum

VMBO, onderbouw HAVO/VWO
Vallende zaadjes (intro module onderzoeken)
Duurzame ontwikkeling
 (intro module GLOBE)
Water (i.s.m. Wageningen UR)
Natuurkalender (i.s.m. Wageningen UR)
Weer (i.s.m. KNMI)

Bovenbouw HAVO/VWO
Aerosolen (i.s.m. KNMI)
Bodem (i.s.m. RIVM)

Vak
bi, na
ak
bi, sk
bi
ak, na
.
.
bi, sk, nlt, ak
na, sk, nlt

 

Overzicht onderzoeksprojecten…

GLOBE Science School

Wilt u GLOBE integreren d.m.v. een “doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden” bij de bètavakken en aardrijkskunde? Kijk dan bij de GLOBE Science School.

Video: Leraar24 over GLOBE als goede manier voor vakoverstijgend onderwijs.

Tweetalig onderwijs

GLOBE heeft een netwerk van duizenden scholen in meer dan 100 landen (EIO) en heel veel Engelstalige content (CLIL). We organiseren speciaal voor tto scholen een jaarlijkse Science Fair waar leerlingen hun resultaten kunnen presenteren in het Engels.

 

2016_05_27_3391

Onderzoeks webtool voor leerlingen

GLOBE doen is wetenschap bedrijven. Dat betekent: onderzoeksvragen bedenken, onderzoeksopzet maken, onderzoeken, data analyseren, concluderen, rapporteren en nieuwe vragen bedenken.
Deze onderzoekscyclus wordt stap voor stap uitgelegd in de webtool. Deze tool is niet alleen voor GLOBE, maar voor alle onderzoeksprojecten bruikbaar.
Ga naar de webtool…

Om te zien hoe de onderzoekscyclus in de praktijk kan worden toegepast, is er een voorbeelduitwerking gemaakt van het onderzoeksproject ‘vallende zaadjes’.
Ga naar de webtool voorbeelduitwerking onderzoekscyclus ‘vallende zaadjes’…

GLOBE Science School

Scholen die het ‘leren onderzoeken’ willen inbedden in een betabrede leerlijn kunnen deelnemen aan de GLOBE Science School. Hierbij maken de leerlingen vanaf de brugklas tot het eindexamen gebruik van de onderzoekscyclus

GLOBE onderzoekscyclus

GLOBE onderzoekscyclus
Basis van ieder onderzoek. Bijbehorende poster is tegen verzendkosten te bestellen voor GLOBE scholen.

Hoe vaak metingen doen?

Hoe vaak u de leerlingen metingen wilt laten doen is vooral afhankelijk van de beschikbare tijd. In de GLOBE lesmappen zitten hiervoor diverse suggesties. Een aantal mogelijkheden:

  • Vergelijk metingen in de tijd. Hiervoor moet over een langere periode metingen worden gedaan (bij voorkeur jaarlijks rond de zelfde periode). Hierdoor kunnen data worden vergeleken en veranderingen waargenomen.Project(week) opzetten. Dit kan voor een enkel vak, maar ook vakoverstijgend.
  • Vergelijk metingen tussen locaties. Hiervoor hoeft slecht over een korte periode onderzoek te worden gedaan. Eventueel kan het beperkt worden tot een eenmalige meting. Hierbij kan de school zelf op meerdere locaties en/of de metingen vergelijken met metingen van een andere school (elders op de wereld).
natuurkalender lijsterbes

Training & Ondersteuning

  • GLOBE dag: jaarlijks evenement in het vroege voorjaar waar docenten door wetenschappers getraind worden in het doen van GLOBE onderzoek.
  • Training op school: wij kunnen ook een training verzorgen op school. Bij deze training kunt u zelf bepalen welk(e) onderzoeksproject(en) uw voorkeur hebben. Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op.
  • Training onderzoeksvaardigheden: samen met Universiteit Utrecht organiseert GLOBE jaarlijks een intensieve bijscholing van 6 dagdelen. U kunt zowel de landelijke cursus (te Utrecht) volgen als de cursus op school laten verzorgen.
  • GLOBE Science School: u kunt het predicaat GLOBE Science School ontvangen door op school een leerlijn onderzoeken te ontwikkelen waarvan GLOBE deel uitmaakt. Ondersteund door GLOBE geeft u in een interdiciplinair team van bèta en aardrijkskunde docenten de leerlijn vorm. Lees meer…

Zie de agenda voor actuele data en meer informatie…

Docenten bijeenkomst

Internationalisering

Ieder ballonetje (rechts) staat voor een deelnemend land met in de ballon het aantal deelnemende scholen.
Om een docent te vinden die samen een project wil doen, kunt u de collaboration finder gebruiken. U kunt daarmee zoeken naar docenten met vergelijkbare interesses, in een land naar keuze om samen een GLOBE onderzoeksproject op te zetten.

kaart met landen

29.000 scholen in 117 landen zijn ingeschreven bij GLOBE. Bekijk op interactieve kaart of je school al mee doet.